Hoạt động Công ty

Giới thiệu Văn phòng Đại diện Công ty Cổ Phần Âu Lạc tại Hải Phòng

I. Giới thiệu chung:

Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Âu Lạc tại TP Hải Phòng là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Âu Lạc được thành lập vào ngày 15/9/2016.

1. Mã số văn phòng đại diện:  0302704796 – 001 

2. Địa chỉ: 50 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 

    Điện thoại: 0901343556 

 

 3. Trưởng Văn phòng đại diện:

Ông: LÊ HỮU SƠN                    Sinh năm: 1963

Điện thoại:  0901343556 

4. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đại diện cho Công ty tại khu vực phía Bắc theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám Đốc và các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ Thuyền viên thực hiện các thủ tục gia hạn các bằng cấp, chứng chỉ theo đúng quy định với các cơ quan chức năng.

- Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển Thuyền viên.

- Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến tại văn phòng.

- Trực tiếp huấn luyện, đào tạo Thuyền viên của Công ty.

- Thực hiện chính sách của Công ty đối với các Thuyền viên thường trú tại khu vực phía Bắc.

II. Một số hình ảnh về hoạt động của Văn phòng đại diện: 

 

 

                                                                                        Phỏng vấn Thuyền viên trực tuyến