Văn hóa công ty

Sứ mệnh:

Cùng năng lượng đến mọi nơi.

Tầm nhìn:

Nhóm Công ty hoạt động vững mạnh trong lĩnh vực năng lượng.

Giá trị cốt lõi:

 

Khẩu hiệu:

Năng lượng luôn chuyển động

 

 

Hình ảnh

  • Cuộc thi tìm hiểu Văn hóa Công ty

  • Tàu AULAC DIAMOND cứu người bị nạn trên biển