Thư mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27 tháng 10 năm 2014

* Tài liệu Đại hội đã được gửi thư cho Quý Cổ đông vào ngày 9 & 14 tháng 10 năm 2014.  Quý Cổ đông vui lòng click chuột vào các mục dưới đây để download các mẫu biểu của Đại hội: 

 

 

Đối tác

Đăng kiểm

  • DVN
  • BV
  • DKVN
  • NK
  • CCS